Läs mer

Samtalsstöd och Coaching

Samtalskontakt vid nedstämdhet, konflikt eller andra mentala och känslomässiga problem, privat, på arbetet eller i personalgruppen. Skälen till att du/ni behöver hjälp kan vara många.

Samtalsstöden sker under strukturerade former.

Vid samtal förs anteckningar som du/ni får med er efter avslutade möten.
Sekretess är en självklarhet.

Certifierad i TPI

TPI (Team Pro Inventory) är ett forskningsbaserat mätinstrument som ger ett säkerställt mått på teamets arbete och prestation, såsom t.ex. samarbete och produktivitet. Mätinstrumentet är en enkel enkät som skickas ut digitalt innan mitt uppdrag. Enkäten ger en tydlighet på vilka insatser som behöver utvecklas inom teamet eller gruppens sätt att samarbeta och genomföra sitt uppdrag. Under mitt uppdrag identifierar och utvecklar vi gruppen mot ett team, där förståelse för hur samarbetet påverkar arbetsglädjen och effektiviteten i arbetet.

Att arbeta tillsammans är inte detsamma som att samarbeta!

Medling

Christine Radell AB har med stor framgång, sedan år 2007, varit verksam som medlare för olika Tingsrätter i Sverige. Jag specialiserar mig på familjeärenden och verkställighetsärenden. Medlingsärendena förordnas av domstol.

Förordnad medling är en metod, med brett forskningsstöd, som har funnits i USA och i våra grannländer i 40 år. Metoden bearbetar och löser konflikter mellan parter utanför det rättsliga systemet. Medlaren är opartisk och neutral och målet är att ha parterna tillsammans men oftast föregås det av separata samtal och möten.

Som medlare lägger man ihop sin teoretiska kunskap tillsammans med beprövad praktisk erfarenhet, på ett effektivt sätt, för att parterna, som alltid är föräldrarna, ska hitta en lösning för barnets/barnens bästa. Skillnaden mellan samarbetssamtal och medling är att samarbetssamtal är en del av Socialtjänsten och har en grundläggande plats. Medlingen kan ske på neutral plats eller i parternas hem. Samarbetssamtal är under en begränsad tid medan medling inte har en begränsad tid. Medlingen är alltid kostnadsfri för parterna.

Processhandledning

Processhandledningens målsättning är att skapa ett gemensamt förhållningssätt, i förhållande till verksamhetens mål och bemötande kring de individer man träffar i sin profession och kring sina medarbetare. Processhandledningen sker alltid i grupp och ger också tid för reflektion, skapar ömsesidigt förståelse som motverkar, bland annat stress och ger förmåga att hantera problemsituationer. Syftet är att lära sig mer om sig själv i den professionella rollen.

Processhandledningen utgör en mötesplats där dialogen utvecklar ett etiskt tänkande och möjliggör delandet av kunskaper och erfarenheter.

Föreläsningar

Från Grupp till Team

Läs mer

Vad är det du säger människa?

Läs mer

Konflikthantering

Läs mer

Svåra samtal / Besvärliga människor

Läs mer

Bra kompetens kan aldrig rädda ett dåligt bemötande

Läs mer
Från Grupp till Team

Att arbeta som ett team är en nödvändighet för att arbetsplatser ska bli framgångsrika och öka kunskapsnivån och ta till vara den kompetens som finns hos medarbetarna på ett effektivt och hållbart sätt. Det blir mer arbetsglädje och stressnivån minskar om teamet fokuserar på samma mål och håller varandra ansvariga för att nå uppsatta mål. Ett arbetslag blir inte ett team utan kunskap om de positiva processer som ingår i utvecklingen till att arbeta som ett team. Att arbeta tillsammans eller att samarbeta är två olika saker.

”Medlemmar i ett framgångsrikt arbetsteam ägnar 70-80% av planeringstiden till att tala om mål och uppgift” Socialpsykolog Shaws

Vad är det du säger människa?

Föreläsningen syftar till att deltagarna på ett tydligare sätt ser kommunikationen mellan människor och hur den kommer till uttryck i bland annat tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall. Den gemensamma värdegrunden för bemötande börjar i mötet och samspelet mellan människor. Bemötandet mellan arbetstagarna men också bemötande av kunder/patienter/deltagare utgör en avgörande betydelse för resultatet, arbetsklimatet och arbetsglädjen.

Det är inte oseriöst att ha kul!

Konflikthantering

Konflikter behöver inte nödvändigtvis vara obehagliga eller till varje pris undvikas. Rätt hanterade kan konflikter utgöra en bas för utveckling. Frånvaro av konflikt är inte lugn. Lugnet kommer från förmågan att lösa konfliktfyllda situationer. Hur leder du dig själv tillsammans med arbetskamraterna i konfliktfyllda situationer? Konflikt är inte något man har utan något man gör! Under föreläsningen gör vi en kommunikationsstilsanalys för att bättre förstå vad för signaler vi skickar ut.

Svåra samtal / Besvärliga människor

Vissa människor har ett beteende som andra människor tycker är irriterande, de finns där ute och en del av dem tycks ha som uppgift att göra ditt liv besvärligt. Du kan inte hindra dem från att vara besvärliga och krävande, men du kan kontrollera och öka din personliga styrka så att du bättre kan sätta gränser och skydda dig när någon behandlar dig illa.

Under föreläsningen går vi genom olika metoder som ger stor förmåga till att kunna leda och hantera samtal till motivation/tydlighet/”lugna ner ”och nå uppsatta mål.

Efter föreläsningen har du uppnått en större trygghet, färdigheter och kunskap att genomföra svåra samtal eller nå fram med din information.

Bra kompetens kan aldrig rädda ett dåligt bemötande

Den gemensamma värdegrunden för bemötande börjar i mötet och samspelet mellan människor samt den inställning som vi har till varandra och kunden. Bemötandet mellan arbetstagarna och kunden har en avgörande betydelse för resultatet, arbetsklimatet, arbetsglädjen samt trivseln på arbetsplatsen och inte minst lönsamheten. En arbetsplats med arbetsglädje blir en attraktiv miljö för kunden. Bemötandet är vårt viktigaste konkurrensmedel och en kvalitetsfaktor att räkna med.

Om mig

Sedan 80-talet har jag arbetat med människor i alla åldrar och företag/organisationer/offentliga verksamheter i alla storlekar. Jag har genom engagemang, tydlighet och empati nått resultat. Jag är engagerad i mellan 50-100 uppdrag/år där jag ofta når resultat där andra gett upp.

Min beteendevetenskapliga och KBT inriktade utbildning tillsammans med coachutbildning, Mindfulnessinstruktör sedan 2011 och min livs- och yrkeserfarenhet gör mig till en entusiasmerande utbildare. År 2015 gick jag Försvarshögskolans utbildning UGL och fortsatte år 2016 med FUGL, där gruppdynamiken är i fokus. Se även min TPI utbildning se www.teampro.se  År 2023-2024 har jag gått ”Krishantering och första hjälpen i psykisk ohälsa” se www.psykologimedmera.se

Jag har en stor förmåga att nå fram, utan pekpinnar, men där jag på ett enkelt och motiverande sätt blandar humor, hjärta och hjärna.

Jag är medlem i:

Referenser

 • Hyresgästföreningen
 • Unga chefer Sparbanken
 • Astrazeneca
 • Tingsrätterna: Kalmar, Karlskrona, Hässleholm, Växjö, Lund, Malmö, Ystad, Kristianstad
 • Lunds Universitet
 • Högskolan Kristianstad
 • Länsförsäkringar
 • Hässleholm Miljö
 • HSB
 • COOP
 • Region Skåne
 • Kommunala arbetslag
 • Stoby Måleri
 • Unilab
 • Axis Communication
 • Omsorgsföretag
 • Renhållningsbolag
 • SKL
 • Folkuniversitetet
 • Föreningar
 • Sölvesborgs kommuns Elevhälsa
 • Capio
 • TRR
 • Ambulans Kalmar län
 • Ålands Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
 • Ålands skolor
 • Rinkaby Rör
 • HK Scan Sweden AB
 • Primärvården Region Skåne
 • Praktikertjänst
 • Processhandledningsuppdrag inom läkargrupper, sjuksköterskegrupper, undersköterskegrupper och medicinska sekretrare samt Fältgruppen Kristianstad
 • St Görans sjukhus
 • Sahlgrenska sjukhuset
 • LK Valves
 • LOKAB
 • Vision
 • Processhandledning för skolpersonal och Elevhälsan Simrishamns kommun
 • Region Halland

Önskar Ni kontakt med någon av mina uppdragsgivare går detta att ordna efter att jag fått ett medgivande från den eller dessa.

Kvalitetssäkring

Före varje uppdrag går jag tillsammans med uppdragsgivaren igenom:

1. Förväntningar, syfte och mål med uppdraget.
2. Det praktiska genomförandet.
3. Förslag på hur utvärderingen ska gå till.
4. Sammanställning av utvärderingen och genomgång med uppdragsgivaren.
5. Uppföljning och avstämning med uppdragsgivaren.

Kontakt

Christine Radell AB

Mobil: 0708-65 32 31
E-mail: christine@radell.se
Hemsida: www.christine-radell.se

Bankgiro: 446-9284
Org.nr: 556784-8055

Godkänd för F-skatt